Ochrona Danych Osobowych

25 września 2018 06:39 | Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Państwa, że:

  • administratorem danych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej,

  • z naszym inspektorem ochrony można skontaktować się przez e-mail korzuch@infoic.pl,

  • celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki.

Przeczytano: 178 razy. Wydrukuj|Do góry