Rekrutacja

17 września 2015 22:32 | Rekrutacja

Rekrutacja

Przyjęcie nieletniej do Ośrodka może nastąpić: 1.Na wniosek rodzicow lub prawnych opiekunów oraz orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 2. W tym celu należy: a/ przesłać (fax lub mail): ...

czytaj więcej »