REKRUTACJA Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej informuje, iż trwa nabór na rok szkolny 2019/2020. Poszerzamy swoją ofertę edukacyjną: - Szkoła Podstawowa – klasa VI, VII, VIII; - Szkoła Branżowa I Stopnia – klasa I. Wszelkie szczegóły dostępne w zakładce REKRUTACJA. ZAPRASZAMY

Rekrutacja

17 września 2015 22:32 | Rekrutacja

Rekrutacja

Przyjęcie nieletniej do Ośrodka może nastąpić: 1.Na wniosek rodzicow lub prawnych opiekunów oraz orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 2. W tym celu należy:

czytaj więcej »