Rekrutacja

17 września 2015 22:32 | Rekrutacja

Rekrutacja

Przyjęcie nieletniej do Ośrodka może nastąpić: Na podstawie postanowienia sądu rodzinnego o zastosowaniu środka wychowawczego w postaci umieszczenia w MOS (postanowienia wydane do dnia 31 grudnia 2011r.). Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów oraz orzeczenia poradni psychologiczno...

czytaj więcej »