Zasady wydawania duplikatu świadectwa szkolnego

13 stycznia 2017 08:59 | Zasady wydawania duplikatu świadectwa szkolnego

Zasady wydawania duplikatu świadectwa

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W BIAŁEJ

 

Podstawa prawna:

 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27-08-2019r w sprawie świadectw,

dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2019.1700)

- Ustawa z dnia 16-11-2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2019.1000.t.j. ze zm - dz. II Wydanie zaświadczenia, pkt 5 i 7 )

 

 

1) wystąpienie do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem (zał. ) o wydanie duplikatu świadectwa,

 

2) uiszczenie opłaty skarbowej w wys. 26 zł. Opłatę należy wnosić na konto:

 

97 8951 0009 5501 3938 2000 0010 w BS Czarnków

z dopiskiem: za wydanie duplikatu świadectwa dla .. / nazwisko i imię/

 

- zał. 1a - podanie o wydanie duplikatu świadectwa - wersja do wydruku

 

- zał. 1 b- podanie o wydanie duplikatu świadectwa - wersja elektroniczna ( zapisać na dysku-wypełnić- przesłać na adres mailowy: mosbiala@gmail.com)

Przeczytano: 892 razy. Wydrukuj|Do góry