Zasady wydawania duplikatu świadectwa szkolnego

13 stycznia 2017 08:59 | Zasady wydawania duplikatu świadectwa szkolnego

Zasady wydawania duplikatu świadectwa

ZASADY WYDAWANIA DUPLIKATU ŚWIADECTWA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W BIAŁEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28-05-2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2014.893 tj ze zm.) - Ustawa z dnia...

czytaj więcej »