Strefa rodzica

18 września 2015 19:33 | Strefa rodzica

List do rodziców

Szanowni Rodzice

Zakładam, że sytuacja, w której się Państwo znaleźli – problemy wychowawcze z córką, wagary, niewłaściwe towarzystwo, używki -  jest dla Was bardzo stresująca. Zadajecie sobie pytanie… co dalej, jak pomóc dziecku?  Obawiacie się, że jeśli nic nie zrobicie, to sprawa znajdzie się w sądzie i dziecko trafi do ośrodka wychowawczego. 

Naprzeciw tym pytaniom i obawom wychodzą młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

Pomożemy Państwu odnaleźć się w tej sytuacji.

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest sposób w jaki wyjaśnicie dziecku czym jest ośrodek socjoterapeutyczny. Ważne jest, aby nie traktować ośrodka jako ostatecznego zła.

Wręcz przeciwnie – dowiadując się, jak pracujemy z młodzieżą, jaką ofertę zajęć proponujemy, jaką opieką i pomocą terapeutyczną ją obejmujemy – okazuje się, że dla wielu dziewcząt Ośrodek zapoczątkuje szereg pozytywnych zmian w ich życiu.

Oczywiście, ciężko jest wytłumaczyć dziecku, że umieszczenie w Ośrodku jest to dla jego dobra i że kiedyś rodzicom za to podziękuje.

To jedno z zadań dla nas, aby tę chęć i dobrowolność uczestniczenia w procesie socjoterapeutycznym w nich wypracować. Nie obawiajcie się – córka to zrozumie. Najlepszym dowodem na to są nasze 18 - letnie wychowanki, które zgodnie z polskim prawem są dorosłe i mogą w większości przypadków w każdej chwili opuścić Ośrodek, a jednak…ZOSTAJĄ. Samodzielnie piszą podanie do dyrektora Ośrodka z prośbą o przedłużenie pobytu tak, aby mogły ukończyć gimnazjum. Ważne jest,  abyście współpracowali z nami, bo sami cudów nie osiągniemy, ale wspólną pracą -Tak.

Poniżej przedstawimy procedurę umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej

  1. Pierwszym krokiem jest Wasz kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.      Poradnia wyznacza termin posiedzenia zespołu orzekającego, diagnozuje dziecko pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
  2. Po uzyskaniu orzeczenia należy skontaktować się z dyrektorem Ośrodka, celem ustalenia szczegółów co do przyjęcia dziecka. Orzeczenie należy dostarczyć do Ośrodka osobiście, faxem lub drogą elektroniczną. Warto zapoznać się z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej – www.osrodeksocjoterapiibiala.pl (niezbędne dokumenty, podręczniki, rzeczy, które trzeba dziecku zapewnić).
  3. Po uzyskaniu informacji odnośnie wolnego miejsca w placówce i po uzyskaniu zgody dyrektora Ośrodka na przyjęcie córki, należy wypełnić podanie z prośbą o skierowanie dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej i wraz z oryginałem orzeczenia dostarczyć je do Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w miejscu zamieszkania dziecka.
  4. Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, po otrzymaniu zgody Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, wydaje skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej.
  5. Po otrzymaniu skierowania należy ustalić z dyrektorem Ośrodka termin przyjęcia dziecka.

 

Jak pracujemy:

 

Emocje związane z przyjazdem do Ośrodka, smutek związany z pozostaniem w nowym miejscu staramy się zminimalizować w pierwszych tygodniach pobytu. Dziecko w tym czasie zapoznaje się z obowiązującymi w Ośrodku zasadami. Ma jednak w tym czasie sporo ograniczeń.

Pracujemy, aby zmienić nastawienie dziecka do placówki, tak aby chciało u nas przebywać i uczyć się w szkole. Nastawienie Waszego dziecka jest bardzo ważne dla powodzenia procesu terapeutycznego.

Bardzo istotną rzeczą jest konsekwencja w działaniu i to z naszej, jak i Waszej strony. Dziecko musi mieć jasny komunikat, że pobyt w Ośrodku jest dla jego dobra i pozostanie w nim do czasu,  kiedy wspólną decyzję co do opuszczenia Ośrodka podejmą rodzice i Rada Pedagogiczna Ośrodka.

Po tym okresie, który nazywamy procesem aklimatyzacji rozpoczyna się właściwa praca z wychowankami.

Terapia w naszej placówce przebiega wielotorowo. Dziewczęta uczestniczą w zajęciach socjoterapeutycznych, są pod stałą opieką socjoterapeuty, psychologa, pedagoga, terapeuty uzależnień i innych specjalistów w zależności od potrzeb i problemów. Wychowanki biorą udział w specjalistycznych formach pomocy: zajęcia socjoterapeutyczne, społeczności grupy, terapia pedagogiczna lub psychologiczna. Wspólnie z wychowawcami organizują zajęcia profilaktyczne oraz mające na celu nabycie umiejętności prospołecznych. Angażują się w życie Ośrodka poprzez prężnie działający Samorząd Uczniowski, pomagają osobom potrzebującym, uczestniczą w konkursach, angażują się w szereg działań na rzecz środowiska lokalnego.

W czasie wolnym natomiast uczestniczą w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych, dodatkowo opiekują się naszymi zwierzętami.

W Ośrodku obowiązują jasne zasady zawarte w regulaminie Ośrodka oraz system punktowy. Są one podstawą naszej pracy. Wychowanki każdego dnia zbierają punkty,  dzięki którym otrzymują przywileje.

Najcenniejszym z nich jest weekendowy wyjazd do domu. Wychowanki, które przestrzegają wspólnie ustalonych zasad mają możliwość cotygodniowego wyjazdu do domu. W tym czasie nie zostawiamy Państwa samych. Zawsze jesteśmy w kontakcie telefonicznym. Wasze córki wyjeżdżają do domów z zeszytem urlopowań, w którym zapisujecie swoje spostrzeżenia o zachowaniu dziecka. Wspólnie to omawiacie podpisujecie. W przypadku pojawienia się problemów w trakcie urlopowania pracujemy wspólnie nad ich rozwiązaniem.

Współpraca z nami to również możliwość spotkań indywidualnych, terapii rodzinnej, uregulowania sytuacji prawnej wychowanek, rozwikłania wielu problemów, które wcześniej wydawały się niemożliwe do rozwiązania.

 

Na wszystkie nurtujące Państwa pytania odpowiemy podczas odwiedzin naszego Ośrodka, do czego serdecznie zapraszam.

 

 

                                                                        Z poważaniem

                                                                            Dyrektor

                                                                     mgr Sławomir Milczarek

Przeczytano: 4027 razy. Wydrukuj|Do góry