Aktualności

23 września 2019 08:52 | Aktualności

Sprzątanie naszego małego świata

Od 9 lat, czyli od początku działania Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. I. Sendlerowej w Białej, wychowanki i wychowawcy placówki próbują uczyć mieszkańców Białej dbania o najbliższe otoczenie. Co roku we wrześniu w okolicy Święta Ziemi organizowana jest akcja Sprzątanie Świata. W tym roku zbiegła się ona z Eko-Tygodniem, który odbywał się w całej gminie Trzcianka.

Wychowanki MOS zostały podzielone na cztery grupy, miały za zadanie pozbierać śmieci w parku, w widłach ulic Parkowej i Gorzelnianej oraz na cmentarzu w Białej. Przy wsparciu Urzędu Miejskiego Trzcianki, który zapewnił worki, rękawice i słodki upominek dla wychowanek udało się wyzbierać bardzo dużo śmieci. Wychowanki znajdowały przede wszystkim butelki plastikowe i szklane, puszki, papiery po słodyczach, starte szmaty i wiele innych rzeczy, które powinny znajdować się w koszu, a nie w parku i na cmentarzu. Niestety ta lekcja ekologii pokazała wychowankom, jak wiele jest do zrobienia w zmianie mentalności i świadomości dbania o najbliższe otocznie wśród mieszkańców Białej.

Po zakończonej akcji pełne worki zostały pozostawione w dwóch miejscach Białej skąd zostaną odebrane przez pracowników trzcianeckiego Kombudu.

Wrześniowe sprzątanie w Ośrodku ma jeszcze jeden ważny aspekt obok edukacyjnego. Jest to istotny element integracji wychowanek. Uczą się współpracować, działać w grupie i pomagać sobie.

****************************************************************

W/w działania wpisują się w założenia polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2019/2020 . Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Przeczytano: 1053 razy. Wydrukuj|Do góry

Sprzątanie naszego małego świata