Aktualności

05 września 2019 12:00 | Aktualności

Nowe możliwości nauki i terapii w MOS Biała

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej powstał w 2011 roku. Od tego czasu w Ośrodku funkcjonowało gimnazjum dla dziewcząt ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wraz z reformą oświaty z 2017 roku placówka zaczęła przekształcać się w szkołę podstawową. W roku szkolnym 2018/2019 edukację ukończył ostatni rocznik gimnazjum.

Częstym powodem przyjęć wychowanek do Ośrodka są zaburzenia zachowania, wagary, agresja werbalna, niewerbalna, kontakty z używkami, konflikty z rodzicami, niepowodzenia szkolne i inne destrukcyjne zachowania. W MOS Biała podejmujemy starania, indywidualne i kompleksowe oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne, które mają na celu pomoc wychowance. Opracowany kompleksowy system pomocy ma na celu zatrzymanie demoralizacji dziecka. Wychowanka wykazująca przejawy niedostosowania społecznego ma szansę w nadrobieniu zaległości szkolnych, zdobyciu nowych umiejętności społecznych, podniesieniu swoich kompetencji emocjonalno – społecznych i znalezieniu własnych zainteresowań. Do Ośrodka trafia z różnymi problemami, a szczegółowo opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny określa kierunek pracy z daną wychowanką. Po rozszerzeniu naszej oferty edukacyjnej znacznie zwiększają się możliwości rozwoju danej wychowanki. Teraz oprócz wychowania i edukacji absolwentka MOS Biała zdobędzie konkretny zawód.
Analizując potrzeby rynku edukacyjnego oraz możliwości edukacyjne naszej placówki Dyrekcja Ośrodka wraz z Radą Pedagogiczną podjęła decyzję o rozszerzeniu naszej oferty edukacyjnej. Na rynku brakuje specjalistów i w odpowiedzi na to zapotrzebowanie w MOS Biała powstanie dwuletnia szkoła branżowa I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej. Będzie to pierwsza tego typu placówka z tak szeroką ofertą edukacyjno terapeutyczną w naszym powiecie i regionie. Tym samym podniesiemy poziom kształcenia i stworzymy młodym ludziom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego komfortowe warunki realizacji procesu terapeutycznego i do zdobywania zawodu.
Planujemy utworzenie I klasy wielozawodowej, kształcącej w zawodach:
• fryzjer (kwalifikacja: A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich),
• sprzedawca (kwalifikacja: A.18. prowadzenie sprzedaży),
• kucharz (kwalifikacja: T.6. sporządzenie potraw i napojów).

Ośrodek zapewnia praktyczną naukę zawodu w zawodzie fryzjer. W pozostałych naukę zawodu realizuje się w miejscu swojego zamieszkania.

Przeczytano: 625 razy. Wydrukuj|Do góry