Aktualności

06 grudnia 2017 10:30 | Aktualności

Narada dyrektorów w MOS Biała

We wtorek 5 grudnia Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im Ireny Sendlerowej w Białej, był współorganizatorem Narady dyrektorów szkół i placówek w ramach wspomagania, organizowanej przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, na terenie działania Delegatury w Pile w wybranych rejonach wizytacyjnych. Na naradę zostali zaproszeni dyrektorzy 50 placówek w tym MOS i MOW, a głównym tematem dyskusji była edukacja włączająca. Narada została podzielona na dwa panele.

W pierwszym uczestniczyli dyrektorzy placówek ogólnodostępnych. W tej części uczestnicy zostali zapoznani z modelem pracy w MOS-ie w Białej, zwłaszcza z terapeutycznym wymiarem działalności. Głównym przesłaniem przygotowanej prezentacji było ukazanie trudnej pracy wychowanek przebywających w Ośrodku realizowanej przy wsparciu specjalistów tu zatrudnionych. Zostały przedstawione metody pracy wykorzystywane przy realizacji procesu socjoterapeutycznego. Zaproponowano również ofertę wsparcia ze strony Ośrodka dla szkół ogólnodostępnych. Dotyczy to nie tylko ścieżki kierowania do MOS, ale również pomocy w rozwiązywaniu wielu problemów wychowawczych we współpracy z instytucjami pomocowymi.

Drugi panel narady adresowany był do dyrektorów MOS, MOW i szkół specjalnych. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych przez socjoterapeutę Ośrodka. Zostały sformułowane ważniejsze problemy wychowawcze, z którymi na co dzień się borykają. Podane tematy będą analizowane na kolejnych naradach. Jednym z poruszonych tematów była agresja i przemoc rówieśnicza. Zostały zaprezentowane metody pracy w przeciwdziałaniu przemocy i agresji rówieśniczej stosowanej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej, w którym poczucie bezpieczeństwa, przebywających w nim osób, jest jednym z priorytetów w pracy. Dyrektorzy uczestniczyli w dyskusji, z której wnioski zostaną przesłane do Pań wizytatorek Małgorzaty Banaczkowskiej i Małgorzaty Jarka prowadzących naradę. Uczestnicy oraz organizatorki narady przekazali słowa uznania na temat wysokiego poziomu merytorycznego jak i organizacyjnego narady.

info MOS

Przeczytano: 1035 razy. Wydrukuj|Do góry

Narada dyrektorów