Aktualności

22 listopada 2017 08:11 | Aktualności

Współpraca MOS Białej z Akademią Humanistyczno Ekonomiczną w Łodzi

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej, odbyła się prezentacja projektu, p.t.: „Rola poczucia własnej wartości w rozwoju osobistym”. Prezentację prowadziły w ramach realizacji praktyk, studentki trzeciego roku kierunku pedagogika AHE Łódź, specjalizacja coaching, Wydział Zamiejscowy w Trzciance – Ewa Grześ i Iwona Skrypak. Autorkami projektu powstałego w maju 2017r. pod kierunkiem Pani Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Trzciance dr Ewy Janickiej-Olejnik są: Ewa Grześ i Agnieszka Laszczyk. W prezentacji uczestniczyło 12 dziewczynek wraz z wychowawcą.

Wychowanki dowiedziały się między innymi, że poczucie własnej wartości jest najważniejszym fundamentem zdrowej psychiki. Rodzice i atmosfera domu rodzinnego odgrywają najistotniejszą rolę w kształtowaniu wysokiej samooceny. Trudności w komunikacji, skłonność do poddawania się, krytykanctwo, stany depresyjne, popadanie w nałogi, wywyższanie się i agresja to cechy zachowania wskazujące na niskie poczucie własnej wartości. „Niska samoocena jest jak jazda przez całe życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym” (Maxwell Maltz). Z kolei szacunek wobec siebie i innych ludzi, wytrwałość w dążeniu do celu, życzliwość, otwartość, wewnętrzna radość, umiejętność współpracy, łatwość w komunikacji, świadczą o wysokim poczuciu własnej wartości. Słuchaczki zapoznały się z poglądami różnych psychologów na temat kształtowania zdrowej samooceny.

Ponieważ poczucie własnej wartości oraz jej brak są wyuczone, mogą zostać oduczone i nauczone na nowo. A jest to możliwe od narodzin do śmierci... Człowiek w każdym momencie życia może zacząć czuć się lepiej” (Virginia Satir).

Wychowankom zostało przedstawione jedno z narzędzi do nabywania poczucia własnej wartości, do zwiększania swojego potencjału, tzw. ”myślenie pytaniami” Marilee Adams. „Wielkie osiągnięcia zaczynają się od wielkich pytań”. Według autorki, człowiek może zmienić swoje życie, poprzez zmianę pytań, które sobie zadaje, bo jeśli nie będziemy w stanie kierować własnymi myślami, jak zdołamy pokierować czymkolwiek innym? Każdy z nas może stać się „osobą uczącą” jeśli w chwili trudności zada sobie pytanie: czego to może mnie nauczyć?, jakie są fakty?, jaki mam wybór?, na co mam wpływ?, co druga osoba myśli, czuje? albo „wyrokującą” jeśli będzie szukał odpowiedzi na inne pytania, typu: kto jest winien?, czemu spotkało to mnie?, co jest ze mną nie tak?, dlaczego oni są tacy głupi?, jak mogę dowieść, że mam rację?

Zaprezentowano również i omówiono sześć filarów budujących wysoką samoocenę według Nathaniela Brandena, a mianowicie: praktykę świadomego życia, samoakceptację, odpowiedzialność za siebie, trening asertywności, praktykę życia celowego, integralność osobistą.

Wychowanki słuchały z uwagą, aktywnie wykonywały ćwiczenia, natomiast panie praktykantki zapowiedziały już z kolejne wizyty w Ośrodku.

info MOS

Przeczytano: 702 razy. Wydrukuj|Do góry

Współpraca MOS Białej z Akademią Humanistyczno Ekonomiczną w Łodzi