Aktualności

25 kwietnia 2017 04:22 | Aktualności

Cykl warsztatów związanych z bezpieczeństwem w sieci za nami

Za nami Dzień Bezpiecznego Internetu. Akcję w naszym Ośrodku poprowadziły dwie wychowawczynie Paulina Flitta – Kubisz oraz Marcelina Słota. Zajęcia odbyły się pod hasłem „Zamiast HEJTU”. Warsztaty były pierwszą częścią projektu profilaktyki zachowań w sieci, cyberprzemocy oraz podejmowania przez nasze wychowanki ryzykownych zachowań seksualnych (sponsoring, seksting, dowód miłości oraz handel dziećmi). Tematy te są dla pracowników placówki priorytetem, gdyż nasze podopieczne w życiu poza Ośrodkiem często stykają się z cyberprzemocą, sponsoringiem oraz innymi zachowaniami ryzykownymi płynącymi z sieci, internetu. Często podejmując różnego rodzaju zachowania ryzykowne nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich działań.

Przygotowania do Dnia Bezpiecznego Internetu wychowanki MOS im. I. Sendlerowej w Białej rozpoczęły wcześniej od warsztatów plastycznych – wykonywały plakaty oraz zaproszenia na obchody tego dnia w naszej placówce.

W kolejnych dniach odbyły się zajęcia projektowe dla klas III gimnazjum pod hasłem „Dowód miłości”. Podczas tych zajęć obecna była TV Lokalna. Kolejne warsztaty jeszcze przed nami, jednak jak same wychowanki przyznają nie mogą się już doczekać kolejnych spotkań, gdyż pozwalają one dowiedzieć się naszym podopiecznym czegoś nowego oraz usystematyzować posiadaną już wiedzę.

W ramach BDI odbyło się także spotkanie naszych wychowanek z Policjantką - Inspektor do Spraw Nieletnich Esterą Bartol. Podczas spotkania wychowanki dowiedziały się o zagrożeniach płynących z niewłaściwego korzystania z Internetu. Usłyszały o skutkach, jakie może nieść za sobą umieszczanie swoich lub cudzych zdjęć w Internecie oraz pisanie obraźliwych tekstów na portalach społecznościowych. Zostały poinformowane o konsekwencjach prawnych cyberprzemocy. Temat okazał się bardzo aktualny i interesujący dla dziewcząt.

 

Paulina Flitta - Kubisz

Marcelina Słota

Przeczytano: 612 razy. Wydrukuj|Do góry

Bezpieczny internet - warsztaty