Aktualności

20 października 2016 19:53 | Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W MOS BIAŁA

Początek roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej to czas wytężonej pracy dla wychowanek i dla kadry pedagogicznej. Dla nowoprzyjętych wychowanek to czas orientacji w nowym środowisku, poznawania zasad panujących w placów a przede wszystkim planowania zmiany własnego zachowania i postawy. Zadaniem kadry pedagogicznej jest korekta nieodpowiednich schematów zachowań na te społecznie akceptowane. To trudny czas. Sytuacja, w której znalazły się dziewczęta wymaga od nich refleksji nad dotychczasowym postępowaniem. Łączy się to często z oporem, nieumiejętnością realizacji i stawiania sobie celów oraz tęsknotą za rodziną i znajomymi.

Ważnym narzędziem pracy w tym czasie jest kontrakt wstępny. Zawiera on najważniejsze zadania, które stoją przed wychowanką w czasie aklimatyzacji wstępnej. Proces ten trwa ok. 4 tygodnie. Wtedy dziewczęta poznają Regulamin, Statut, uczą się swoich praw i obowiązków. Rozpoczynają pracę w zakresie nadrabiania zaległości szkolnych oraz budują plan własnej zmiany. Działania te są wspierane przez nauczycieli, wychowawców oraz zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej Ośrodka. Do współpracy zapraszani są też rodzice wychowanek. Po tym pracowitym czasie każda nowoprzyjęta wychowanka ma świadomość jakie oczekiwania względem jej pracy ma kadra placówki. Wypracowane wnioski są zawarte w kontrakcie właściwym.

W bieżącym roku przyjęto nowy sposób pracy z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej polegający na uroczystym podpisywaniu kontraktu właściwego. Odbyło się to w dniu 13 września podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym dniu  nowe dziewczęta zostały włączone do społeczności Ośrodka jako pełnoprawne wychowanki. Na znak przynależności każda z nich otrzymała galową tasiemkę na szyję. Od tej pory zobowiązanie są do wytężonej pracy nad sobą w zmianie funkcjonowania społecznego oraz osiągania najlepszych na ich możliwości wyników w nauce.  W części oficjalnej w obecności Pocztu sztandarowego Dyrektor naszego Ośrodka  - Pan Sławomir Milczarek złożył całej kadrze pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia. Po życzeniach nastąpiła część artystyczna. Wychowanki zaprezentowały przygotowany program. Chór wykonał humorystyczny utwór o naszym Ośrodku. Potem kolejne wychowanki, m.in. Weronika Sosna, Dorota Kasprzyk, Patrycja Majchrzak czy Patrycja Konefał w zadumie wykonały wiersze w temacie pracy pedagogicznej. W programie nie zabrakło również piosenek w wykonaniu uczennic.

Przeczytano: 586 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: