Aktualności

11 maja 2016 21:56 | Aktualności

„Wolontariat z klasą” w Białej

Wychowawczynie z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Białej  wzięły udział w seminarium organizowanym w Poznaniu celem zdobycia wiedzy jak rozwinąć idee pomocy osobom niepełnosprawnym jak i seniorom przez wychowanki Ośrodka.

Podczas spotkania zaprezentowany został innowacyjny program edukacyjny "Wolontariat z Klasą" wdrażany w 30 wielkopolskich gimnazjach, otwarty również dla nowych szkół. Zaproszono także przedstawicielki MOS-u do zapoznania się z dobrymi praktykami i do "wcielenia się" w seniora dotkniętego ograniczeniami ruchowymi. 

W "Wolontariacie z Klasą" edukujemy grupy chętnych do wolontariatu uczniów w temacie starości i niepełnosprawności. To jedyny taki program edukacyjny w Wielkopolsce, stąd wiedza zdobyta podczas seminarium na pewno posłuży wychowankom MOS które uczestniczą aktywnie w pomocy osobom starszym w naszym powiecie. Gimnazjaliści to uczniowie, dla których okres dojrzewania jest bardzo burzliwy, jest to czas poszukiwania pomysłu na siebie i własną tożsamość. Wychowanki będą mogły przekonać się, jak wiele można zyskać pomagając innym oraz jak wiele dobrego można zdziałać pracując w grupie. Dzięki merytorycznie przygotowanym zajęciom młodzież zostanie uwrażliwiona na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych.

Przeczytano: 701 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: