Aktualności

06 kwietnia 2016 11:32 | Aktualności

W nas siła - realizacja koncepcji pracy Ośrodka na bazie zasobów wewnętrznych placówki

Od września 2015 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej rozpoczęto realizację założeń nowej koncepcji pracy. Głównym jej założeniem jest praca oparta o przewodzący miesięczny temat socjoterapeutyczny. Wszystkie działania: lekcje wychowawcze, zajęcia popołudniowe, zajęcia socjoterapeutyczne są skupione wokół realizacji obowiązujących w danym miesiącu zagadnień.

Oprócz oddziaływań skierowanych do wychowanek stosowane są również oddziaływania w kierunku pracowników pedagogicznych. Dzieje się tak dzięki przeprowadzaniu przez kadrę Ośrodka warsztatów dla koleżanek i kolegów z pracy. Zajęcia dla wychowawców i nauczycieli obejmują tematy miesięczne. I tak odbyły się już warsztaty z komunikacji, integracji, odgrywania i obsadzania w rolę, rozładowywania emocji. W taki sposób są podejmowane próby rozwiązywania bieżących problemów, np. nieodpowiednie funkcjonowanie jednej z klas Ośrodka, bariery komunikacyjne w codziennej pracy. Ostatnio przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu tworzenia i wykorzystywania socjogramu.

Taka forma wzajemnego uczenia się pozwala na pełniejsze wykorzystanie zasobów posiadanych przez poszczególnych pracowników. Stwarza atmosferę przyjazną dla pracy. Daje poczucie, że każdy jest potrzebny i tylko wspólna praca pozwala osiągać sukcesy. Poprzez osobiste doświadczanie pracy w założonym temacie miesięcznym daje możliwość pełniejszego przeprowadzenia zajęć w grupie czy klasie. 

info MOS

Przeczytano: 863 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: