Kadra

mgr Sławomir Milczarek

Funkcja: Wychowawca, Dyrekcja

mgr Justyna Kita

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

mgr Marzena Adamczewska

Funkcja: Nauczyciel

Gabriel Banasik

Funkcja: Wychowawca

wychowawca

Joanna Bryszewska

Funkcja: Wychowawca

Zbigniew Brzeziński

Funkcja: Pracownik obsługi

Halina Burdzy

Funkcja: Administracja

mgr Kinga Burdzy

Funkcja: Wychowawca

Anna Charzewska

Funkcja: Wychowawca

mgr Iwona Ciechanowicz

Funkcja: Wychowawca

Małgorzata Dulewicz

Funkcja: Pracownik obsługi

mgr Katarzyna Gallas - Bąk

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Gawrońska

Funkcja: Wychowawca

wychowawca

mgr Justyna Greczka

Funkcja: Administracja

Główna Księgowa

Roman Grott

Funkcja: Pracownik obsługi

Martyna Grudzińska

Funkcja: Psycholog

psycholog

Barbara Kaczmarek

Funkcja: Nauczyciel

Ewa Kardaś - Bielecka

Funkcja: Pracownik obsługi

pracownik gospodarczy

mgr inż. Ewa Koc - Czarnecka

Funkcja: Nauczyciel

mgr Sebastian Kolasa

Funkcja: Wychowawca

mgr Jolanta Kotiuszko

Funkcja: Nauczyciel

mgr Katarzyna Kubiak

Funkcja: Psycholog

mgr Franciszek Lewna

Funkcja: Nauczyciel

mgr inż. Marta Matkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Jarosław Misztak

Funkcja: Pracownik obsługi

mgr Alina Nowak

Funkcja: Wychowawca

mgr Beata Nowak

Funkcja: Wychowawca

Edyta Nowakowska

Funkcja: Wychowawca

mgr Magdalena Orzechowska

Funkcja: Wychowawca

Ewa Ostrowska

Funkcja: Administracja

Malwina Podgórska

Funkcja: Wychowawca

mgr Marzena Poznańska

Funkcja: Nauczyciel

mgr Małgorzata Raubo

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel

Łukasz Salamandra

Funkcja: Pracownik obsługi

mgr Anna Sawicka

Funkcja: Wychowawca

mgr Beata Sikora

Funkcja: Wychowawca

mgr Hanna Sotek

Funkcja: Pedagog

mgr Lidia Szczyżańska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego

mgr Marlena Szydeł

Funkcja: Wychowawca

mgr Marta Ślazyk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

mgr Joanna Świerniak

Funkcja: Nauczyciel

mgr Ewelina Węgrzyn-Lewicz

Funkcja: Wychowawca

mgr Daniel Wiśniewski

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Woźniak - Strzelecka

Funkcja: Administracja

samodzielny referent

mgr Danuta Zawadzka

Funkcja: Wychowawca