B Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej - IV Powiatowy Przegląd Szkolnych Form Profilaktycznych