B Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Białej - 60-lecie Hufca ZHP w Trzciance